Węgierska majówka i tokajskie winnice raz jeszcze!

Po wycieczce po węgierskich stepach przyszedł czas  na myślenie o powrocie. Ale nie tak od razu. Postanowiliśmy odwiedzić wpierw Debrecen , drugie co do wielkości miasto na Węgrzech.

Chcieliśmy przekonać się, co znaczy powiedzenie "Pusto jak w kalwińskim zborze" i udało nam się. Trafiliśmy na jakieś uroczystości w kalwińskim kościele. Między ich zakończeniem i wylaniem się tłumu wiernych ze zboru a jego zamknięciem udało nam się wejść do środka. Rzeczywiście pusto. Debrecen znany jest w Europie także z uniwersytetu, który odgrywa ważną rolę w życiu kulturalnym i naukowym całego kraju.Uniwersytet Lajosa Kossutha cieszy się zasłużoną międzynarodową renomą i uważany jest za najważniejszy ośrodek uniwersytecki w całych Węgrzech.

W 1538r. protestanci wybudowali w Debrecenie Kolegium Kalwińskie  jako elitarną szkołę dla chłopców, której dewiza brzmiała "Orando et laborando" - modląc się i pracując - co do dziś wyryte jest nad wejściem do gmachu. W placówce tej panował wielki rygor, jednak poziom otrzymywanego wykształcenia umożliwiał podjęcie studiów na wszystkich renomowanych uniwersytetach w Europie.

Obecny wygląd Kolegium daleko odbiega od oryginału. W latach 1803 (po wielkim pożarze) i 1816 budynek poddano gruntownej renowacji, zmieniając jego fasadę na neoklasyczną, a następnie w 1870r. dobudowano dwa boczne skrzydła gmachu, które dziś nadają całości monumentalnego charakteru.Wydzielona część Kolegium stanowi jego muzeum, w którym zgromadzono związane z jego historią eksponaty.
Warta wzmianki jest również kalwińska biblioteka, w której zgromadzono ponad 300.000 woluminów, w tym wiele starych kodeksów oraz rzadkich rozpraw teologicznych i naukowych. Klimat biblioteki robi naprawdę wielkie wrażenie.
Spacerując główna ulicą można się natknąć na piękną mozaikę herbu miasta.
Pierwszy znany herb miasta pochodził z roku 1560 i nawiązywał swą wymową do reformacji: główną postacią herbu był biały baranek, przytrzymujący prawą nogą drzewiec flagi, na którą patrzył z głową zwróconą do tyłu.

Kolejny herb z 1693r. zyskał kolejne elementy i ciekawą oprawę. Baranka ustawiono na dwóch otwartych księgach, symbolizujących Stary i Nowy Testament oraz odwołujących się do tradycji "miasta literatury". Palma za barankiem symbolizuje biblijne Drzewo Życia, a zarazem symbolizuje stabilność i opór, jakie miasto okazywało na przestrzeni wieków: w czasie wyniszczających wojen pozostawało niczym kwitnąca oaza pośród piasków pustyni. Feniks jest alegorią zmienności życia i symbolizuje powstanie z popiołów i odbudowę jeszcze większej chwały. Ostatni znak, słońce, wskazuje na potęgę i nieśmiertelność.

Ze względu na silne związki miasta z kościołem protestanckim, herb Debrecen stał się zarazem symbolem kościoła reformackiego na Węgrzech.Zaglądnęliśmy jeszcze do kościoła katedralnego św. Anny,na obiad do McDonalda i ruszyliśmy na dobre w drogę powrotną.

Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze w lokalnej piwniczce po tokajskie wino


i przy tokajskich winnicach, które przez tydzień naszego pobytu na Węgrzech zdążyły swoje budzące się do życia patyczki na dobre rozbujać zielenią. Wyglądały niesamowicie...1 komentarz