Wyszehrad

Na spacery z naszymi gośćmi znaleźliśmy bardzo miłą miejscówkę, która znajduje się niedaleko nas. Mowa o Wyszehradzie.


Wyszehradzkie wzgórze było drugą, obok Hradczan siedzibą władców czeskich  w X wieku. Wiadomo, że Wratysław II uczynił z Zamku Wyszehradzkiego swoją główną siedzibę. To on ufundował kościół św. Piotra i Pawła, przy którym znajduje się cmentarz, na którym pochowano najwybitniejsze osobistości Czech, oraz rotundę św. Marcina.

Kościół św. Piotra i Pawła był kilkukrotnie przebudowywany i tak z romańskiej bazyliki został przebudowany w gotycką farę a XVIII w. ozdobił jej wnętrza barokiem. Obecny wygląd pochodzi z przełomu XIX-XX w. kiedy to powrócono do jej gotyckiego charakteru.

Rotunda św. Marcina to natomiast najstarsza budowla na wzgórzu (druga połowa XIw.)Za panowania kolejnych władców wzgórze traciło coraz bardziej na znaczeniu na rzecz Hradczan, ostatnim rezydującym na Wyszehradzie władcą był Sobiesław I Przemyślida. Karol IV Luksemburski włączył Wyszehradzki Zamek w mury Pragi, zażyczył sobie również, aby tu się zaczynała Droga Królewska, którą władcy przemierzali w drodze na koronację, która miała mieć miejsce na Hradczanach. Zamek został splądrowany i zburzony podczas powstania husyckiego.
W XVII wieku Habsburgowie na wzgórzu utworzyli garnizon.W XIX wieku odnowiono oba kościoły, a samo wzgórze zmieniono w miejski park otoczony resztkami austriackich fortyfikacji z których rozciągają się piękne widoki na Hrad i Mala Strane oraz na mniej znaną część Wełtawy i Nusle.
Wstęp do kościoła św. Piotra i Pawła 50Czk
Dojazd: Metro czerwona linia (C) stacja Wyszehrad
Prześlij komentarz